Hur registrerar jag mig i AllboHus bostadskö?

För att kunna söka boende hos AllboHus måste du vara registrerad i AllboHus bostadskö. Detta gör du via vår hemsida där du registrerar din kravprofil och börjar samla poäng från dag ett.

För att göra en kundanmälan och ställa dig i kö kan du trycka här.

Vad innebär det att stå i AllboHus bostadskö?

När du har registrerat dig som kund på vår hemsida står du därmed i AllboHus kostnadsfria bostadskö. Detta innebär att du blir tilldelad en köpoäng per dag som samlas i en pott. Poängen och kötiden är det första urvalskriteriet vid fördelning av bostäder. Den som har stått i kön längst tid blir erbjuden bostad först.

Du behöver logga in på mina sidor minst en gång var 12e månad för att behålla din köplats. Om du inte är intresserad av att flytta men vill stå i bostadskö ändå kan du vara passiv genom att inte kryssa i att du vill få erbjudanden när lediga lägenheter annonseras.

Dina köpoäng är privata och kan inte överlåtas till någon annan.

Vad är en kravprofil?

När du ställer dig i AllboHus bostadskö får du samtidigt skriva in din email adress. Din kravprofil fyller du i genom att ange på vilken ort du vill bo, i vilket område och hur stor lägenhet du vill ha samt hyrenivån som du önskar. utefter detta får du sedan automatiskt utskickade mail från AllboHus varje gång en lägenhet blir ledig som matchar din kravprofil.

Vem kan ställa sig i bostadskön?

Du måste vara fyllda 18 år och ha ett svenskt personnummer för att kunna ställa dig i bostadskön. 

Vad innebär det att vara medsökande?

Om du och din partner exempelvis söker en gemensam bostad hos AllboHus skall båda registrera sig i vår bostadskö. 

När ni sedan söker lägenhet räcker det att en av er gör en intresseanmälan eftersom vi kan se i registreringen att ni söker lägenheten ihop. 

Vem kan få rätt till förtur?

Förtur kan ges till personer som fått arbete eller tar över en rörelse på orten. Förtur skall i första hand ges till personer som inte kan pendla från sin nuvarande bostad eller har andra väsentliga skäl till varför de måste bo på orten för att kunna klara sitt arbete/sin rörelse. Prövning sker i varje enskilt fall. 

Hur anmäler jag mitt intresse för en lägenhet?

När en lägenhet sägs upp kommer vi att annonsera ut den som ledig på vår hemsida i sju dygn. Alla som är intresserade av denna lägenhet anmäler det på vår sida. Du måste vara inloggad på Mina sidor för att sedan kunna trycka på Anmäl intresse och följa vidare anvisningar.

Vad krävs för att jag ska bli erbjuden en lägenhet hos AllboHus?

För att bli erbjuden en ledig lägenhet av AllboHus krävs först att du står i bostadskön och att du har gjort en intresseanmälan på en lägenhet som annonseras på vår hemsida under "lediga lägenheter". Sedan krävs det att du är en av de fem som har högst köpoäng när annonstiden på sju dagar är slut. Då får du ett mail med erbjudande om att titta på lägenheten som du måste svara på. När du varit och tittat på lägenheten kan du välja om du vill tacka ja eller nej till erbjudandet.

För att sedan kunna skriva på ett hyresavtal krävs att du kan uppvisa en hemförsäkring för boendet, att du bevisligen har ekonomiska förutsättningar att kunna betala din hyra i minst 6 månader frammåt. Du får inte heller ha några skulder hos AllboHus när du skall skriva på ett nytt kontrakt. För att kunna teckna avtal gäller även att du har god vandel vilket innebär att du inte bedöms bli störande i bostadsområdet.

Läs våra uthyrningspolicys.

Vad krävs för att jag ska få hyra lägenhet av AllboHus?

För att få skriva på ett hyresavtal med AllboHus krävs att du:

  1. kan uppvisa en hemförsäkring för boendet.

  2. bevisligen har ekonomiska förutsättningar att kunna betala din hyra i minst 6 månader frammåt.

  3. inte har några skulder hos AllboHus när du skall skriva på ett nytt kontrakt.

  4. har god vandel vilket innebär att du inte bedöms bli störande i bostadsområdet.

För mer detaljerad information, läs vår uthyrningspolicy.

 

Vad händer om jag blir erbjuden ett boende?

Är du den person med flest köpoäng som har tackat ja till en ledig lägenhet lägenheten så blir du efter en godkänd prövning erbjuden att skriva på ett hyreskontrakt. 

Vad händer med mina köpoäng om jag tackar ja?

Tackar du ja till en lägenhet och skriver på ett hyreskontrakt förlorar du de köpoäng som du har samlat ihop. Vill du fortsätta att stå i kö är det bara att logga in igen på Mina Sidor för att börja spara nya köpoäng. 

Det går inte att föra över dina köpoäng till någon annan.

Kan min vän ta över mina köpoäng?

Dina köpoäng är privata och kan inte överlåtas till någon annan, varken familj eller bekant.

Vad ingår i Hyran?

Alla hyreskontrakt skiljer sig från varandra när det gäller hyreskostnad och vad som ingår eller inte i hyran. När du gör en intresseanmälan på en av våra lediga lägenheter kommer det att stå vad som specifikt ingår i hyran för just den lägenhet som du är intresserad av.  

När kan jag flytta in i min nya lägenhet?

Tillträde och lämning av lägenhet

När hyrestiden löpt ut skall hyresgästen lämna lägenheten senast påföljande dag och lämna lägenheten tillgänglig för ny hyresgäst senast klockan 12.00 den dagen. Infaller dagen då lägenheten skall tillträdas eller lämnas på en söndag eller annan allmän helgdag, skall det istället ske nästa vardag. 

Hur många personer är det tillåtet att bo i en av AllboHus lägenheter?

Max tre personer får bo i en etta, max fyra personer i en tvåa, max sex personer i en trea, max åtta personer i en fyra och max tio personer i en femma. Undantag skall kunna göras om det handlar om mycket stora lägenheter och för familjer med många barn. Prövning görs i varje enskilt fall.

Tillägg till uthyrnings policy tagna på styrelsemöte 8/3-2012

Vad händer om jag inte betalar hyran i tid?

Hyran betalas i förskott, den sista vardagen, varje månad. En avi skickas ut till hyresgästerna i mitten av varje månad. Du är alltid skyldig att betala den månatliga hyran även om du inte mottagit någon avi eller tappat bort den.

Om du inte betalar din hyra i tid kan din skuld gå till inkasso och i värsta fall kan du bli tvungen att flytta från din lägenhet. AllboHus har ett sammarbete med Intrum Justitia som har hand om all kravverksamhet åt AllboHus när det gäller utebliven betalning. Detta innebär att AllboHus skickar vidare ärenden om utebliven betalning till Intrum Justitia.

Har du problem med att betala din hyra bör du snarast ta kontakt med ekonomiavdelningen på AllboHus.

Vad kan jag göra om någon stör mig?

AllboHus är som hyresvärd ansvarig för att upprätthålla ”sundhet, ordning och skick” i våra fastigheter. Problem med störningar, bråk och skadegörelse är ovanligt, och så vill vi fortsätta att ha det. Därför har vi Trygghetsjouren, som sköts av Securitas. Vi har även ronderingsbevakning på alla våra fastigheter.

Blir du störd och problemet inte kan åtgärdas kan du ringa till trygghetsjouren på tel. 0470-472 40 mellan 16.00–07.00 på vardagar och dygnet runt på helgdagar.

• Ring tel. 0470-472 40 (SOS Alarmering) och begär Trygghetsjouren.
• Tala om ditt namn, adress och telefonnummer och svara på de frågor som telefonisten ställer.
• Berätta vad och vem som stör dig. Du förblir anonym. Den som du klagat på får alltså inte veta ditt namn.
• G4S personal åker genast dit och tar personlig kontakt med den som stört. Om du inte kunnat ange vem det är, tar G4S själva reda på det vid sitt besök.
• Trygghetsjouren är öppen vardagar kl. 16.00-07.00. På lördagar, söndagar och helgdagar dygnet runt.

Vem som klagat förblir konfidentiellt. Den du klagat på får alltså inte veta ditt namn.

Observera att Störningsjouren endast är till för allvarliga störningar i boendet efter normal kontorstid. Under kontorstid skall hyresgästen i första hand vända sig till sin Bovärd.

Om hyresgäst missbrukat trygghetsjouren genom att kalla ut den då det uppenbarligen inte funnits skäl till det.

I ovanstående fall tar AllboHus ut en avgift på 750 kr/ utryckning.