Fastighetsavdelningen

 

 Fastighetschef Lars Andersson

Projektledare

Henric K, Torbjörn H, Pauline W och Pierre K

SBA-tekniker

Torbjörn S