AllboHus Kompostprojekt

I kv Olofsgård, Bågen 1, Bågen 2, Grönkullen och Pilen pågår ett projekt med komposter för matavfall.
Bakgrunden till projektet är att vi har blivit allt bättre på att sortera ur papper- och plastförpackningar ur hushållssoporna. Detta sparar energi och pengar då vi inte behöver transportera lika mycket sopor och avfall till soptippen. Detta tjänar AllboHus och du som hyresgäst på, men framförallt är det bra för vår natur.

I ett seriöst försök att minska sopmängden ytterligare har vi satt upp en kompost för matavfall vid parkeringen närmast ICA Rätt och vid garagen mellan Grönkullen och Pilen för att undersöka hur stort intresset är för kompostering. Därefter ämnar vi bedömma vi om vi ska utöka antalet komposter och var dessa i så fall ska placeras.

Då sorteringen till komposterna av hyresgästerna inte har fungerat, har vi tyvär tvingats låsa komposterna. Vi hoppars att i framtiden kunna öppna dem igen.

Mer om kompostering

Kompostering är en energibesparande metod att omvandla matavfall och trädgårdsavfall till användbar jord, som kan återföras till naturen och användas till odling. Maskar och mikroorganismer omvandlar avfallet till jord. Kompostjorden är mycket näringsmättad och kommer att användas till odling av trädgårdsväxter i våra rabatter. Det innebär att vi kan upphöra med att konstgödsla.

Avfall som kan läggas i komposten:
• Köksrester såsom matrester, kaffesump, kaffefilter, hushållspapper, äggskal, grönsaker och frukt inklusive skal. (OBS blött matavfall bör silas före)
• Blöjor utan plast
• Gödsel
• Trädgårdsavfall
• Krukväxter

Detta kan inte läggas i komposten:
Aska, batterier, plast, blöjor med plast, cigarettfimpar, dammsugarpåsar, färg, glas, kalk, kemikalier, metall, plåt, sand lera, salt, tyg, ättikinläggningar.
Mer information om komposten får ni om ni kontaktar bovärdarna i grupp Mellersta.