Utflyttning

Lägenheten skall lämnas väl rengjord och samtliga dörrnycklar och tvättcylindrar överlämnas till :

  • Lägenheter i Alvesta, Moheda, Torpsbruk, Vislanda, Lönahult, Grimslöv och Hjortsberga: AllboHus kontor, Storgatan 15 A, Alvesta senast kl. 12.00 avflyttningsdagen.
  • Servicelägenheter på Högåsen, Furuliden, Björkliden, Torsgården och Asken: Hyresgäster ska lämna nycklarna till personalen på  respektive ställe.

När hyrestiden löpt ut skall hyresgästen lämna lägenheten senast påföljande dag och lämna lägenheten tillgänglig för ny hyresgäst senast klockan 12.00 den dagen. Infaller dagen då lägenheten skall tillträdas eller lämnas på en söndag eller annan allmän helgdag, skall det istället ske nästa vardag. 

Observera att om du inte städat din lägenhet eller om den är för dåligt städad, om du skadat din lägenhet mer än vad som är att hänföra till normalt slitage, liksom om du inte flyttat ut i tid, inte återlämnar dina nycklar eller inte kommer till en överenskommen besiktningstid, blir du tvungen att betala de kostnader detta medför för AllboHus.