Uppsägning

För att säga upp din lägenhet, garage eller förråd kräver AllboHus en skriftlig uppsägning.

Uppsägningstiden är enligt hyreslagen alltid tre (3) hela kalendermånader för lägenheter. För garage och förråd är uppsägningstiden nio (9) hela kalendermånader. Om hyrersgästen även har ett avtal som gäller bostad upphör garage-/förråd-/bilplatsavtalet samtidigt med bostadsavtalet. Uppsägningen skickar du till eller kommer in och lämnar på AllboHus kontor.

Vid dödsfall gäller 1 månads uppsägningstid. 

Vid flytt till serviceboende inom Allbohus kommun gäller 2 månaders uppsägningstid för lägenhet. 

Vad händer efter att jag sagt upp min lägenhet?

När ni har sagt upp er lägenhet är ni skyldig att låta lägenhetssökanden få se lägenheten.