Regler i boendet

Vårda lägenheten väl.

 Du är skyldig att sköta lägenheten genom att städa och hålla den snygg.

  • Håll spis och ugn rena så att smuts och fett inte bränner fast.
  • Frosta av kyl och frys med jämna mellanrum. Låt isen tina av sig själv. Använd inte kniv eller hårda  föremål som kan skada.
  • Använd milda rengöringsmedel i wc, tvättställ och badkar som är skonsamma mot dig och miljön.
  • Rengör kökets fläkt, filter och ventiler då fettansamlingar ökar brandrisken.
  • Halkmattor/gummimattor missfärgar golvet i duschen så därför får de endast ligga på golvet  när ni duschar för att sedan hängas upp på tork.

För allas trivsel vill vi uppmärksamma på nedanstående ordningsregler:

 

Skakning av mattor, filtar mm från balkongen

Skaka inte mattan, filten eller liknande från balkongen om du vill vara vän med din granne. Damm, ludd, hundhår, katthår och andra föroreningar ramlar ner på grannens balkong. Du får inte heller hänga mattan över balkongräcket. Allt sådant hänvisas till piskställningen på gården.

Rökning på balkong

Rökning på balkongen kan vi inte förbjuda även om vi skulle vilja. Det är viktigt att du visar dina grannar stor hänsyn. Många människor har allergier, och lite av röken kommer alltid in på grannens balkong eller genom fönstret. Däremot är det förbjudet att kasta ut fimpar på gården. De kan utgöra en stor brandrisk.

Matning av fåglar

Mata inte fåglarna från balkongen. Stora fåglar som skator, kajor, duvor och fiskmåsar förorenar på fönster och balkonger när de lockas till huset av maten som kastas ut från balkongen. Det kan också dra till sig råttor och möss, som kan komma in i husen och skapa sanitära olägenheter.

Grillning på balkong, altan och uteplats

Att grilla med kol eller gasol på balkong och altan är inte tillåtet. Röken och oset från grillen skapar olägenheter för andra hyresgäster. Att använda elgrill är tillåtet.  För uteplats rekommenderar vi att ni flyttar ut era grillar på gräsmattorna en bit bort från husen, så att röken och oset inte stör. Det går också bra att använda de gemensamma grillplatserna om sådana finns i området. Kontakta din bovärd om du inte vet var de allmänna grillplatserna finns i ditt bostadsområde.

Respektera dessa ordningsregler och hjälp oss att uppnå god ordning och ökad trivsel.

Biltvätt

Att tvätta bilen i bostadsområdet är förbjudet med hänsyn till miljön. Man bör undvika att tvätta bilen så att avrinning sker direkt till dagvattenbrunnar eller spillvattenledningar. Rester från tvättmedel, oljor och tungmetaller från bilarna kan ge betydande störningar på levande organismer i omgivande ytvatten där avloppsledningar mynnar. All biltvätt hänvisas därför till särskilt avsedda tvätthallar som går att hyra på de flesta bensinmackar.

Brandvarnare

I alla våra lägenheter finns en brandvarnare installerad. De flesta bränder inträffar i bostäder. Att det börjar brinna beror ofta på slarv, dålig kunskap eller bristande uppmärksamhet. En brandvarnare i lägenheten är en billig och bra livförsäkring. Den reagerar på den livsfarliga brandröken, varnar dig och ger dig en chans att sätta dig i säkerhet.

Det enda du behöver göra är att se till att den fungerar!

Batterierna varar normalt i ca ett år. Innan det är slut, ger brandvarnaren i från sig ljudstötar med ca en minuts mellanrum. Då är det dags att byta batteri. Batterier finns att köpa i de flesta dagligvarubutikerna. Ha alltid extra batterier hemma. Gamla batterier ska av miljöskäl lämnas till batteriholkarna som finns på alla återvinningsstationer i kommunen, eller återlämnas till inköpsstället.

OBS!  Saknar ni brandvarnare eller fungerar den ej, kontakta omedelbart din bovärd.

Några goda råd för att brandvarnaren ska fungera:

• Rengör den från utsidan med dammsugare en gång om året.
• Byt batteri en gång om året.
• Kontrollera regelbundet att den fungerar genom att trycka in testknappen.

Cykelförvaring

I regel finns det ett särskilt rum där cyklar får förvaras i markplan eller källarplan. För mer information kontakta din bovärd.

Det är förbjudet att ställa cyklar i trapphusen. De kan försvåra en utrymning vid en eventuell brand.

Hundar och Katter

Att ha hund eller katt i flerbostadshus kan innebära problem men behöver inte vara det. För att alla ska trivas finns det ordningsregler som alla måste rätta sig efter. En sådan regel är att det är koppeltvång för hundar och katter inom våra bostadsområden.

Se också till att du har plastpåsar med dig så att du kan plocka upp efter hunden eller katten när du rastar den. Hundbajs på gångvägar och gräsmattor är otrevligt för alla. Hundlatriner finns i de flesta av våra bostadsområden.

Motorfordon i bostadsområdet

Bilkörning och parkering av bilar på gångvägar inne i bostadsområden är endast tillåten vid t. ex. i- och urlastning av möbler och liknande. Gräsmattorna är extra känsliga och blir lätt uppkörda under den kalla och blöta årstiden.

På vintern bör man ta sig en extra funderare när man startar bilen på morgonen! Att stå länge på tomgång är störande för grannar och dåligt för miljön.

Avgaser dras via ventilationssystem in i lägenheterna och ger obehag för de boende. Avgaserna innehåller cancerogena ämnen och ger även upphov till allergier. Bullret från en bil på tomgång kan också vara störande.

För att undvika kallstarter är motorvärmare en bra investering till bilen. Den gör att motorn är varm och minskar bränsleåtgången vilket minskar avgaserna. Detta tjänar både miljön, grannsämjan och plånboken på!
AllboHus hyr ut bilplatser med motorvärmare till en låg kostnad i ett flertal områden. För mer information kontakta våra bostadssäljare på tel. 0472-145 15.

Regler för skötsel av trädgård

För lägenhet med tillhörande trädgård/täppa gäller följande:

Hyresgästen åtar sig att själv svara för renhållning, snöskottning och sandning samt gräsklippning och skötsel av planteringsytor avseende tomtdel som tillhör lägenheten. Hyresgästen svarar för bort transport av allt trädgårdsavfall.
I de fall hyresgästen inte vill utföra ovan nämnda åtagande erbjuder sig AllboHus att ombesörja dessa arbeten mot ersättning.

Beskärning och komplettering av växtmaterial, som AllboHus planterat, utföras av oss i samråd med dig som hyresgäst.
För mer information kan du kontakta din bovärd

Tvättstuga

Bokning av tvättstuga sker med låscylinder som låses fast i bokningstavlan i din tvättstuga. Sätt låset på den plats som är markerad med den dag och klockslag som du önskar tvätta. I vissa hus har vi digitalbokning då använder du din prox för att boka tid och sedan är det bara du som kommer in på just den tiden.

Tvättider

Se anslag i din tvättstuga om vilka tvättider som gäller.

Att tänka på när du tvättar:
• Tvätta på den tid som du bokat eller lämna plats till annan hyresgäst.
• Töm alla fickor och använd tvättpåse till bygel-bh.
• Städa tvättstugan och rengör tvättmedelsfack och luddfilter efter användning.
Grovtvättmaskin
Grovtvättmaskinen är till för större textilier, t ex mattor. Bokning sker med låscylinder eller separat tvättlista i tvättstugan.

I tvättstugor med digitalbokning kan du max tvätta 8 tvättpass i månaden

Felanmälan

Felanmälan gör du lättast direkt på hemsidan genom att klicka här.

Felanmälan via telefon sker på nummer 0472-14515.

Vädring

Hjälp oss att spara energi och pengar. Undvik långvarig vädring genom fönster som står på glänt och kyler ner väggar och möbler. Byt istället luften genom korsdrag i några minuter.