Sopor och Återvinning

Till nästan alla våra fastigheter finns sophus där du har möjlighet att sortera papper, kartong, hård plast och metallförpackningar. Färgat och ofärgat glas samt batterier ska kastas i därför avsedda behållare vid kommunens återvinningsstationer som finns i näheten av våra bostadsområden. Observera att glödlampor inte heller kan kastas bland hushållssoporna. De utgör ingen förpackning och innehåller dessutom tungmetaller. Ta med trasiga glödlampor till din återvinningscentral.

Alla behållare är skyltade för att du ska kunna lägga rätt sak i rätt behållare.

Genom att sortera ut sådant som går att återanvända från dina hushållssopor hjälper du till att spara energi och pengar. Hårdplast-, pappers-, metall- och glasförpackningar transporteras till olika ställen där det förvandlas till ny råvara som man bla tillverkar nya förpackningar av. Detta tjänar både du och AllboHus på, men framförallt gagnar det vår natur.