Jour

Låsöppning

AllboHus har ingen upplåsning av lägenheter utanför ordinare arbetstid. I fall du behöver hjälp med låsöppning hänvisar vi till låssmed som du själv kontaktar och betalar. Ett tips är att förvara en reserv nyckel hos någon släkting eller vän som du litar på.

Trygghetsjour

AllboHus är som hyresvärd ansvarig för att upprätthålla ”sundhet, ordning och skick” i våra fastigheter. Problem med störningar, bråk och skadegörelse är ovanligt, och så vill vi fortsätta att ha det. Därför har vi Trygghetsjouren, som sköts av Avarn. Vi har även ronderingsbevakning på alla våra fastigheter.

Blir du störd och problemet inte kan åtgärdas kan du ringa till trygghetsjouren på tel. 0470-472 40 mellan 16.00–07.00 på vardagar och dygnet runt på helgdagar.

• Ring tel. 0470-472 40 (SOS Alarmering) och begär Trygghetsjouren.
• Tala om ditt namn, adress och telefonnummer och svara på de frågor som telefonisten ställer.
• Berätta vad och vem som stör dig. Du förblir anonym. Den som du klagat på får alltså inte veta ditt namn.
• Avarn personal åker genast dit och tar personlig kontakt med den som stört. Om du inte kunnat ange vem det är, tar Avarn själva reda på det vid sitt besök.
• Trygghetsjouren är öppen vardagar kl. 16.00-07.00. På lördagar, söndagar och helgdagar dygnet runt.

Vem som klagat förblir konfidentiellt. Den du klagat på får alltså inte veta ditt namn.

Observera att Störningsjouren endast är till för allvarliga störningar i boendet efter normal kontorstid. Under kontorstid skall hyresgästen i första hand vända sig till sin Bovärd.

Avgift vid missbruk

När hyresgäst uppenbarligen uppträtt störande och förorsakat utryckning från trygghetsjouren.

Om hyresgäst missbrukat trygghetsjouren genom att kalla ut den då det uppenbarligen inte funnits skäl till det.

I ovanstående fall tar AllboHus ut en avgift på 750 kr/ utryckning.