Hemförsäkring

För din egen trygghet ska en hemförsäkring tecknas. Varje år inträffar vattenskador och bränder i lägenheter. Det är viktigt att ha en hemförsäkring eftersom AllboHus inte ersätter några skador på din egendom som uppstår vid brand eller annan skada i lägenheten. Utan hemförsäkring kan du, vid brand eller annan skada, stå utan bostad och du kan dessutom bli skadeståndsskyldig om du har vållat skadan.

AllboHus kräver att alla hyresgäster tecknar en hemförsäkring till den lägenhet som de hyr av oss. Ett bevis på att hemförsäkring har tecknats skall uppvisas i samband med att ett hyresavtal skrivs under av den blivande hyresgästen.