El i hyran

För att minska hyresgästernas och AllboHus kostnader för el har en överenskommelse gjorts med Hyresgästföreningen om att lägga elkostnaden på hyresavin i ett antal fastigheter.

På vilket sätt blir elen billigare?
Hyresgästerna förbrukar i genomsnitt 2100 KWh el per år och lägenhet. Genom att ”slå samman” alla elleveranser i huset till en mätare och ett elabonnemang kan vi minska kostnaderna för elen. Det tjänar både hyresgästerna och AllboHus på. En annan fördel är att de aldrig behöver förhandla med en elleverantör om elpriset. Det gör AllboHus. Genom att ta in anbud på all el för hela företaget och alla hyresgäster kan vi garantera ett mycket lågt pris.

Vad innebär det och hur går det till?
Förändringen innebär att elen på samma sätt som värmen ingår i hyran. Du betalar en viss summa preliminärt varje månad grundad på din normalförbrukning. En gång per år läser AllboHus av din elmätare. Därefter betalar vi tillbaks det du betalat för mycket under året eller debiterar det du betalat för lite. 

AllboHus som har "el på hyran"

Alvesta
Eken, Hjorthagen, Borgmästaren, Beväringen, Bryggaren 18 och 19, Blenda, Lövet, Freja, Rönnedal, Såningsmannen, Trädet, Boken och Eksalen.

Hjortsberga
Västregård


Vislanda
Björken, Björklunden, Glasmästaren, Banken, Cavallius och Smeden.

Moheda
Fårakullen, Lammet, Baneret, Rosen, Längorna, Ages hus, Gästis, Trädgården och Klöverängen.

Torpsbruk
Björkeryd, Fridhem, Disponenten och Humble.

Lönashult
Syrenen

Grimslöv
Kullagård, Snickaren, Snickarv. 1 A-E, 3 A-E och 5 A-B.

Frågor om "el på hyran"
Frågor om el på hyran kan ställas till Stefan Fransson på tel. 0472-150 61.