Fire safety- English

In this video you will learn about fire safety and how to prevent fires in your appartment.

Fire safety - Somali

In this video you will learn about fire safety and how to prevent fires in your appartment.

Fire safety - Serbo-Croatian

In this video you will learn about fire safety and how to prevent fires in your appartment.

Fire safety - Arabic

In this video you will learn about fire safety and how to prevent fires in your appartment.

Brandskolan - Svenska

I AllboHus Brandskola får du veta hur du kan agera om olyckan är framme och hur du kan förebygga bränder.

Fire Information

Information in another language:

Albanian

Arabic

English

Serbo-Croatian

Somali

Spanish 

Brandinformation

Brandsäkerhet i trapphus

Ett antal bränder inträffar årligen i trapphus över hela landet. Orsaken har delvis varit att lösa föremål  som barnvagnar och pulkor har förvarats i trapphus och blivit satta i brand. Saker som förvaras i trapphus utgör alltid en brandfara, försvårar framkomligheten vid en utrymmning och blir ett hinder för ambulanspersonal och fastighetsskötare.

Rullatorer, som förvaras i trapphus, utgör även de ett problem.

Enligt svensk lag, 2§ 2kap Lag om skydd mot olyckor, är det förbjudet att i trapphus förvara brännbart material och föremål som försvårar utrymning. Material och föremål som förvaras i trapphus kommer AllboHus att avlägsna vid upptäckt.

Rullator i trapphus

AllboHus har tillsammans med räddningstjänst beslutat om att genom en särskild överenskommelse mellan boende och fastighetsägare kan en rullator få förvaras i trapphuset. Förutsättningen är att det finns plats och att rullatorn inte inkräktar på utrymningsväg. Överenskommen plats skall vara utmärkt och dessutom skall rullatorn i huvudsak vara konstuerad i icke brännbart material samt att eventuell korg skall vara tom när den parkeras i trapphuset.

Om det börjar brinna

Brinner det i din lägenhet ska du försöka ta dig ut och glöm inte att stänga ytterdörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort. Gå aldrig ut i ett rökigt trapphus. Röken i trapphuset är livsfarlig och dödar snabbt, det kan räcka med två andetag.

Din lägenhet kan stå emot brand och rök i 30-60 minuter. Stanna i din lägenhet och håll ytterdörren stängd om det brinner hos någon annan och det finns rök i trapphuset. Röken är livsfarlig och kan vara dödlig på endast två andetag. Räddningstjänsten hjälper dig ut så ge dig till känna.

  • Glöm inte att kontrollera att dina brandvarnare fungerar när du flyttar in.
  • Vi rekommenderar dig att skaffa en brandsläckare med minst 6 kg pulver!

Mer information finner du på: www.brandskyddsforeningen.se