Betalning

Hyran betalas i förskott, den sista vardagen, varje månad. En avi skickas ut till hyresgästerna i mitten av varje månad. Du är alltid skyldig att betala den månatliga hyran även om du inte mottagit någon avi eller tappat bort den.

Du som har autogiro för din hyra får däremot inte någon avi. Har du autogiro får du endast ett skriftligt meddelande om det har skett en beloppsförändring på din hyra. Om du väljer att betala hyran via papersavi kommer du bli debiterad en fakturaavgift på 20 kr.

Vid utebliven betalning

AllboHus har ett samarbete med Intrum Justitia som har hand om all kravverksamhet åt AllboHus när det gäller utebliven betalning. Detta innebär att AllboHus skickar vidare ärenden om utebliven betalning till Intrum Justitia.

Har du fått ett brev från Intrum Justitia? Läs mer här

Problem att betala hyran?

Om du inte betalar din hyra i tid kan din skuld gå till inkasso och i värsta fall kan du bli tvungen att flytta från din lägenhet.

Har du problem med att betala din hyra bör du snarast ta kontakt med ekonomiavdelningen på AllboHus.